COMBI

Combi aggregat

Combiaggregaten kan drivas med batteri plus att de kan anslutas till 230 volt vägguttag när sådant finns tillgängligt.

Viktigt att tänka på när du skall driva ett stängselaggregat med batteri är att det krävs mer jobb och kontroll med batteriaggregat än nätanslutna stängselaggregat. Dess då större aggregat du väljer, dess då oftare måste batteriet laddas, generellt kan sägas att stara aggregat tömmer batteriet fortare än små. Ett 10 joule batteriaggregat kan tömma ett 70Ah bilbatteri på mindre än två dygn vid full effekt, därför är det lämpligtatt först kontrollera om det finns någon chans att använda 230 volt aggregat genom att dra en matarledning fram till elstängslet. Finns det ingen annan möjlighet än att ha batteriaggregat så är det viktigt att anpassa stänglet så att det blir minsta möjliga vegetation och välja ett aggregat med olika strömbesparande åtgärder, t.ex. drar ner på effekten nattetid när djuren normalt vilar. De flesta aggregaten går också att kombinera med solceller som laddar batteriet.

Som på alla andra elstängselaggregat får du inte mer effekt i stängslet än vad du jordat för! Tumregeln är 1 m jorspett per joule aggregatet ger, men detta är en tumregel, det kan behövas mer, speciellt om det är torrt i markerna.

VARUGRUPPER
12 36 72