BACK ON TRACK

BACK ON TRACK

Back on tracks unika keramiska textil, Welltex innehåller värmereflekterande egenskaper. Textilen är en synergi mellan gammal kinesisk erfarenhet och modern vetenskaplig textilteknologi. Metalloxider reflekterar kroppsvärmen på ett sätt som stimulerar blodflödet och kroppens cellaktivitet. Den långvågiga infraröda värmestrålningen har väl belagd och dokumenterad forskning på att det ökar blodcirkulationen. Den ökade blodcirkulationen i sin tur luckrar upp muskelspänningar och verkar förebyggande.

Läs mer