STÄNGSELAGGREGAT

Stängselaggregat

Utbudet av stängselaggregat sträcker sig från minsta aggregatet som lämpar sig till mycket kort stängsel till de största aggregaten avsedda för långa elstängsel. Vid val av aggregat är det många faktorer att ta hänsyn till. Vad är det för djur som skall stängas inne, eller ute? Långa eller korta stängsel? Är det ett djur som är svårstängslat kanske du bör välja ett lite större aggregat. Kommer det att bli mycket vegetation på trådarna? Då kommer ett kraftigare stängselaggregat behövas. Tänk även på att ta i beaktning vilket motstånd det finns i elstängslet ser aggregatet ska driva. Motståndet i eltråden som ska leda strömmen avgör hur hårt aggregetet måste arbeta och hur långt strömmen kan gå. Ju lägre motstånd, desto längre sträckor kan aggregatet täcka.
Den gemensamma nämnaren för alla stängselaggregaten är jordningen, om det skall snålas på något, så är det inte jordspetten. Du får aldrig mer ström i stängslet än vad du jordat för. Ett tips är att börja med att jorda med 1 meter jordspett per joule som står angivet på ditt aggregat.

Välj rätt stängselaggregat

Vi har stängselaggregat som är nätdrivna, batteridrivna och kombinerade för att kunna tillgodose ditt behov.
Nätdrivna stängselaggregat är vanligast förekommande till permanentstängsel som används eller större delar av året. Ett nätdrivet stängselaggregat är det bästa alternativet för större elstängsel och driftsäkerhet då du inte behöver oroa dig för batterier som tar slut.

Batteridrivna stängselaggregat är mobila aggregat som kan placeras på valfri plats utan att behöva anslutas till ett eluttag. Ett händigt alternativ till exempel för elstängsel till bete. För vissa batteriaggregat finns det även möjlighet till solcellsdrift.

Kombiaggregat ger dig möjlighet att välja mellan nätdrift eller att ansluta till ett batteri. Ett utmärkt alternativ när du vill kunna använda flytta samma aggregat mellan olika elstängsel med eller utan möjlighet till nätdrift.

Tänk på att ta i beaktning hur elstängslet ser ut som aggregatet ska driva. Motståndet i eltråden som ska leda strömmen avgör hur hårt stängselaggregetet måste arbeta och hur långt strömmen kan gå. Ju lägre motstånd, desto längre sträckor kan aggregatet täcka. Vegetation så som högt gräs, buskar och grenar som har kontakt med elstängslet påverkar också ledningsförmågan och kräver ett kraftigare aggregat.

Med vårt verktyg Aggregatväljaren kan du få hjälp med att välja det aggregat som kan ditt stängsel bäst. Har du frågor angående ditt val stängselaggregat eller hur du jordar bäst och rätt går det bra att kontakta oss för rådgivning.

Läs mer