AGGREGAT

Stängselaggregat

Utbudet av stängselaggregat sträcker sig från minsta aggregatet som lämpar sig till mycket kort stängsel till de största aggregaten avsedda för långa elstängsel. Vid val av aggregat är det många faktorer att ta hänsyn till. Vad är det för djur som skall stängas inne, eller ute? Långa eller korta stängsel? Är det ett djur som är svårstängslat kanske du bör välja ett lite större aggregat. Kommer det att bli mycket vegetation på trådarna? Då måste också ett kraftigare aggregat väljas. Med vårt verktyg Aggregatväljaren kan du få lite hjälp att välja det aggregat som passar dina förhållanden bäst >AGGREGATVÄLJAREN<  

Den gemensamma nämnaren för alla stängselaggregaten är jordningen, om det skall snålas på något, så är det inte jordspetten, du får aldrig mer ström i stängslet än vad du jordat för.

Är du osäker i ditt val av stängselaggregat, eller hur du jordar bäst och rätt, kontakta oss så hjälper vi dig!

Läs mer