ISOLATORER

ISOLATORER

Isolatorerna på ett stängsel är för elen vad vattenslangen är för att kunna förflytta vatten en sträcka, dess då längre sträcka och högre tryck som vattnet skall förflyttas dess då bättre slang behövs. Det är precis samma sak med elen i ditt stängsel, ett litet kort elstängsel kan klara sig med mindre bra isolatorer och tråd som leder dåligt, men om strömmen skall iväg långa sträckor måste det vara isolatorer med god isoleringsförmåga. Har du en massa hål på vattenslangen tappar du vatten och tryck ju längre sträckan är, det är precis samma sak med elen, många lite dåliga isolatorer som läcker lite ström här och där blir i det långa loppet något mycket dåligt.

Precis lika viktigt som att isolatorerna skall isolera bra är att du använder rätt isolator på rätt plats, isolatorer avsedda för att hålla tråden uppe och isolera är inte avsedda att användas i hörnor eller grindar, använd hörnisolatorer över allt där elstängseltråden ändrar riktning eller avslutas. En tråd på marken är, för att återkoppla till vatten, som att sticka kniven i vattenslangen, m.a.o. inte mycket ström kvar i staketet. Dessutom utgör en nedfallen och slak tråd stor skaderisk för djuren i hagen.

Vill du ha hjälp att välja rätt isolator för ditt elstängsel då hjälper vår personal dig gärna!

Läs mer