BANDISOLATORER

Bandisolatorer

Isolatorer som passar till platta elband. När du väljer isolatorer till permaneta elstängsel med eband var noga med att välja rätt isolatorer för rätt plats. Elband av de bättre kvaliteterna har lång hållbarhet om dessa monteras korrekt väl sträckta med spännare. Väljer du band av hög kvalitet, välj då också bandisolatorer av bra kvalitet, både på sträckorna och i hörn/grindar.  

Det som ofta kortar ner livslängden på band är dåliga skarvar där det blir överslag som smälter bandet eller att bandet är dåligt sträckt och sitter och gnager i isolatorerna med vindens hjälp, är bandet välsträckt kan det inte röra sig lika mycket i solator.

Tänk på att de billigaste banden ofta har mycket dålig ledningsförmåga och dessa endast lämpar sig för kortare stängsel

Läs mer
VARUGRUPPER
12 36 72