FÅR-/VILTNÄT

Stängselnät

Dagens får- och viltnät har oftast så god ytbehandlig att näten håller mycket länge innan dessa börjar rosta. Det som påverkar nätets livslängd är oftast stängselmontören, ett dåligt monterat nät får mycket kortare livslängd än ett bra monterat nät. Viktigt att tänka på när du skall montera fårnät eller viltnät är hörnstolparna, dessa SKALL stå mycket stabilt långt ner i mark, gärna lika mycket under mark som över mark och vara stagade. Sedan gäller det att hitta raka sträckor att dra nätet, dess då rakare dess då bättre, sedan skall nätet spännas ordentligt, här räcker det inte med handkraft om det skall bli bra. Det finns bra verktyg att använda för ändamålet, men det går också med enkla medel att göra en spännare. En träregel på var sida om nätet, spänn ihop dessa med några skruvtvingar, ett spännband runt reglarna, andra änden i vad som finns fast i närheten – spänn och spika fast nätets trådar.

Näten finns med olika trådknutar och trådtjocklekar, dessutom varierar maskstorlekarna mellan olika nät. Tunnare trådar är oftast för att hålla djur ute, medan kraftigare används för att hålla djur inne.

Vridknut är den vanligaste och billigaste knuten, där är den vertikala tråden lindad runt den horisontella, denna knut är den svagaste och går lätt upp om djuren står och trycker genom nätet.

X-knut (Torus)är en liten hållfast rackare som dessutom inte lämnar några utstickande delar som djuren kan riva sig på, vertikala trådar går från topp- till bottentråd .

Självlåsande knut (Titan) är den bästa och hållbaraste, de vertikala trådarna går från topp- till bottentråd och låser verkligen mot horisontella trådarna.

VARUGRUPPER
12 36 72