ELGRINDAR

Grindöppningar

Grindöppningar och hörn är det ställen det slarvas mest med vid montering av ett elstängsel, men skall det snålas, så gör det inte här, det är detta som håller hela elstängslet.

Grundförutsättningen för ett stabilt och hållbart elstängsel är att hörn- och grindstolpar står riktigt stadigt, lägg uppsättarkrutet här, om det sedan blir en eller annan meter extra mellan stolparna på raksträckorna spelar inte lika stor roll för elstängslets funktion och säkerhet som en dåligt monterad hörna. Rejäla stolpar kräver rejäla isolatorer, det är hörnisolatorn som håller allt drag från trådarna, använd därför alltid hörnisolatorer där tråden ändrar riktnig eller avslutas, även vid avslut i grindöppningar. Grindisolatorer är vad de heter, grindisolatorer! Dessa skall bara användas för de kortare trådar i själva grindhålet, övrigt stängsel skall inte avslutas i dessa, det är isolatorerna inte tillräckligt hållbara för. Avsluta elstängseltrådarna i hörnisolatorer på båda sidor om grinden, led sedan över ström från stängseltråden till grindisolatorerna där handtaget sitter med en matarledning, ingen inkoppling i andra änden av grindtrådarna. Detta fungerar om det bara är en öppning per hage, övriga grindar i denna hage bör det läggas matarledning i marken förbi öppningen. Genom att göra på detta sätt minimeras strömförlusterna förbi öppningen, dessutom är grindtrådarna strömlösa så fort handtaget lyfts från grindisolatorn. Läs mer här under stängseltips.

VARUGRUPPER
12 36 72