ELGRINDAR

ELGRINDAR

Grindhandtag med stängseltråd eller fjäder är vanligt förekommande vid grindöppningar och fungerar alldeles utmärkt. Däremot brister det i kunskaperna om hur en korrekt grind bör monteras, dels för att kunna leda strömmen vidare korrekt och dels för för stängslets stabilitet. Vi hjälper dig gärna med råd och tips om hur du monterar din elgrind på ett säkert och korrekt sätt.

Elgrindar och grindöppningar

Grindöppningar och hörn är de viktigaste delarna vid montering av stängsel och tyvärr även där det slarvas mest. Grundförutsättningen för ett stabilt och hållbart stängsel är att hörn- och grindstolpar står riktigt stadigt, lägg uppsättarkrutet på dessa. Skulle det bli en eller annan meter extra mellan stolparna på raksträckorna spelar det minre roll för elstängslets funktion och säkerhet än en dåligt monterad hörnstolpe.
Rejäla stolpar kräver rejäla isolatorer, det är hörnisolatorn som håller allt drag från trådarna. Använd därför alltid hörnisolatorer där tråden ändrar riktning eller avslutas, även vid avslut i grindöppningar.

Använd grindisolatorn rätt till din Elgrind

Grindisolatorer, även kallade grindankare, är till för att användas i grindöppningar och är inte starka nog för att bära upp ett helt staket. Dessa skall bara användas för de kortare trådar i själva grindhålet, övrig stängseltråd skall inte avslutas i dessa, det är isolatorerna inte tillräckligt hållbara för. Avsluta elstängseltrådarna i hörnisolatorer på båda grindstolparna, led sedan över ström från stängseltråden till grindisolatorerna där handtaget sitter med en matarledning, ingen inkoppling i andra änden av grindtrådarna. Detta fungerar om det bara är en öppning per hage, övriga grindar i denna hage bör det läggas matarledning i marken som leder ström förbi öppningen. Genom att göra på detta sätt minimeras strömförlusterna förbi öppningen, dessutom är grindtrådarna strömlösa så fort handtaget lyfts från grindisolatorn. Läs gärna mer här under stängseltips.

Läs mer