METALLGRINDAR

METALLGRINDAR

Lättviktsgrindar

Vårt sortiment av metallgrindar är varmgalvaniserade lättviktsgrindar. Grindarna finns i två modeller, en gallerklädd som lämpar sig såväl till får som betesgrind till hästar och kor. En riktigt lätt modell som är glesare i utförandet som lämpar sig som betesgrind ill nötkreatur.

VARUGRUPPER
12 36 72