TRÄGRINDAR

TRÄGRINDAR

Vi erbjuder rejäla trägrindar som passar såväl till gården, hagen, paddocken eller trädgården. Hos oss hittar du tryckimpregnerade furugrindar och grindar av Moabiträ, med vågräta plank som är infällda och låsta med träpluggar i respektive ändträ och rostfria skruvar. Våra trägrindar finns i varierande längder från 120 cm till 360 cm. Alla trägrindar går att montera som enkel- respektive dubbelgrindar.

Tänk på vid planeringen av placering av grindstolparna att beslagen bygger olika mycket. Hur mycket varje beslag bygger är angett under respektive beslag. Under fliken "RÅD & TIPS" hittar du mer information om byggmått för våra trägrindar.

Köp Trägrindar hos oss

Grind Hage är tillverkad av tryckimpregnerat kärnvirke i furu.
Grind Park är också av tryckimpregnerad furu, denna har limträ i överliggare och ändträ för att minimera risken att grinden slår sig.
Grind Herrgård är vår exklusivaste grind, tillverkad av Moabi som är ett riktigt hårt och tungt träslag.
Grind Birmingham med högt välvt ändträ i gångjärnsänden kan fås i impregnerat limträ

Välj rätt grindstolpe till din Trägrind

Vi har tryckimpregnerade stolpar av Norrlandsfura, impregnerade enligt NTR-A som innebär att stolparna är avsedda för att användas i mark och sötvatten.
Det är viktigt att använda en ordentlig grindstolpe för att stolpen inte ska svikta av grindens tyngd. Stolpen bör slås ner minst 1 meter i marken för att stå stabilt. Tyvärr har vi inte möjlighet att skicka separata grindstolpar men delar mer än gärna med oss av rekommendationer på mått vid val av grindstolpe för att ge dig bästa förutsättningar vid montering av din trägrind.

Grindens bredd Rekommenderad grindstolpe (minst)
1,2 m 12x250 cm
1,8 m 14x250 cm
2,4 m 18x250 cm
>3,0 m 20x250 cm

Läs mer